Vælg en side

Guide

Ro, fred og afslapning. Smag, duft og nydelse.Et frikvarter i tide. Eller utide. Der er mange gode værdier knyttet til det at være piberyger. Og det er let at komme godt i gang, når bare du er opmærksom på nogle få gode råd.

Denne guide er det første skridt på vejen mod sand tobaksnydelse som piberyger.

Tilbage til forsiden
Pibeguide for begyndere

FRA CIGATTER TIL PIBE


Lige siden piberygningen kom til Europa i 1500-tallet, har et af de store mysterier været, hvordan man kunne ryge uden, at tobakken bed på tungen. Mange cigaretrygere ønskede at skifte fra smøg til smag, men opgav efter et par mislykkede forsøg. Resultatet : Irritation af tungen og en sikker overbevisning om at piberygere var et folkefærd af masochister.

 

Ved piberygning er det afgørende ikke mængden af røg, men smagen. Mange rygere vil typisk forvente meget røg af piben. Derfor ”pulser” og ”bapper” de for kraftigt på piben, og så brænder tobakken for hurtigt. Og derfor bider røgen på tungen. Rådet er: Hellere tænde piben igen end pulse for meget.

Det sværeste for en cigaretryger er ikke at undvære smøgen, men at lære at ryge ordentligt på pibe. Piberøg inhaleres ikke som cigaretrøg.

Piberygeren smager tobakken i munden, fordi pibetobak er rigere på smagsnuancer. Nogle rygere inhalerer dog lidt – og andre slet ikke.

 

Godt begyndt er halvt fuldendt

 

NÅR BEGYNDELSEN ER GOD ER ALTING GOD

Valg af pibe

For det første skal du købe en pibe i en ordentlig kvalitet. Alt for mange begyndere når aldrig at opleve piberygningens glæder, fordi de begynder med for dårligt udstyr. Så lad majspiben ligge og find dig en klassisk pibe i briar/bruyère.

 

Det behøver ikke at være dyrt at komme i gang. Du kan sagtens få en god pibe for 300-400 kroner, hvis du ser dig godt for.

 

Velegnet begyndertobak

Smag og behag er forskellig som nat og dag, så derfor er det umuligt at anbefale bestemte tobaksmærker til pibedebutanter. Generelt kan det siges, at hvis du vil have en god rygeoplevelse, er det en god ide at starte med en løst skåret tobak eller en mixture, der er en blanding af forskellige basistobakker og skæringstyper.

Det første stop

En pibe har en større brændflade end en cigaret. Derfor er det vigtigt, at du stopper og tænder piben omhyggeligt.

1. Brug altid en god pibetobak

2. Stop kun piben halvt de først 10-12 gange

3. Stop piben med let hånd.
Tobakken skal være løs i bunden af piben og mere fast i toppen. Populært sagt skal piben
stoppes i 3 fastheder
– i bunden med barnehånd
– i midten med kvindehånd
– i toppen med mandehånd

4. Tænd piben med tændstikker eller pibelighter – og tænd den i to omgange.
Første gang, så hele tobaksoverfladen gløder. Lad derefter tobakken udvide sig og
stop den ned med en pibestopper. Tænd så igen til der er ild i hele brandfladen.

5. Ryg langsomt.

6. Ryg piben tom og krads den ud.
Rens med en piberenser og lad piben få luft, når den hviler. Så bliver den ikke fugtig.

7. Stop aldrig en varm pibe.

 

Husk, at en ny pibe skal ryges til, så vær tålmodig i starten. Begynd med ét stop om dagen og lad være med at ”pulse” for kraftigt, for så bider tobakken på tungen. Hellere tænde igen end “bappe” for meget.

 

GODE RÅD OM RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis en pibe er blevet fyldt forsigtigt og røget mildt, er rengøringsprocessen et forholdsvis simpelt anliggende. Det er alene et spørgsmål om at tippe den fine aske fra bunden af pibehovedet ud, og derefter køre en piberenser igennem pibespidsen et par gange for at fjerne fugt og pibeudkrads.

 

– Det er vigtigt, at du lader piben køle af, inden du prøver at skille mundstykket fra pibehovedet.
– Bank aldrig piben mod din sko, en mur eller lignende, da det med sikkerhed vil ødelægge
den i det lange løb. Hold altid din pibe ved pibehovedet, når du tømmer den.

Rengøring af pibehoved og spids behøver ikke at være tidskrævende, men det gør en vigtig forskel i forhold til, hvordan din pibe ryger og lugter. En forsømt bruyère-pibe får hurtig en bitter smag, som ødelægger tobakkens duft, og giver piben en ubehagelig lugt. Selv når den ikke er tændt.

En hurtig rengøring efter hvert pibefyld afhjælper problemet. Udover den almindelige rengøring, skal du også være opmærksom på en lejlighedsvis rensning af pibehovedet for kul. Fra første brug begynder en bruyère-pibe at danne et lag af kulstof på indersiden af pibehovedet. Dette lag vil blive tykkere for hver gang du ryger. Laget af kulstof bør ikke være tykkere end 0,25 millimeter, da et for tykt lag kan få pibehovedet til at revne.

Det er forholdsvis nemt at afkulle pibehovedet. Den bedste metode er at bruge en pibekniv. Sæt pibekniven ind i pibehovedet og drej, hvorved du langsomt skræller lagene af til den ønskede dybde. Kniven bør have en afrundet spids således at pibehovedets bund ikke bliver beskadiget. At afkulle kræver dog stadig stor påpasselighed, da pibehovedet kan tage skade.

Lidt om basistobakker

FRA CIGATTER TIL PIBE

 

PIBETOBAKKER
De fleste pibetobakker er sammensat af forskellige basistobakker for at ramme præcis den smag og styrke, som man ønsker at give den enkelte tobaksblanding – samt for at opnå smagsvariationer. Når man sammensætter en pibetobak af flere forskellige basistobakker, får man også mulighed for at foretage mindre justeringer, når man kender årets høst. I lighed med alle andre naturprodukter svinger kvaliteten fra år til år.
 

 

Virginiatobakker
Virginiatobak er den mest udbredte basistobak og har fået sit navn efter staten Virginia i USA. I dag dyrkes Virginia dog også i mange andre lande, fx i Brasilien, Zimbabwe og Kina. Virginiatobak har et højt indhold af naturligt sukker. Smagen er naturlig sød med en aroma, der svinger med graden af modenhed. Når den ryges i ren tilstand, kan nogle Virginiatobakker dog virke lidt spidse i smagen. Styrken varierer fra meget mild til medium kraftig, afhængig af lokale dyrkningsforhold, og hvor på planten bladet har siddet.

 

Burleytobakker
Burley stammer oprindelig fra staten Kentucky og er den anden store basistobak. Blandt andre vigtige producenter er Malawi og Mexico. Smagen er kraftig, fyldig og relativt tør, men ændrer sig, når tobakken ristes ved høje temperaturer. Derved kommer den fine aroma helt frem, og smag og styrke ændrer sig til at være rund og fyldig, næsten nøddeagtig. Duften er tør aromatisk lidt chokoladeagtig.

 

Orient
Orienttobak stammer fra det østlige Middelhavsområde. I dag kommer de bedste kvaliteter fra Tyrkiet og Grækenland. Tobakken er typisk meget mild med en let sødlig og kraftig aromatisk smag, som udvikles, fordi planterne dyrkes under meget tørre forhold. Orienttobakken håndplukkes blad for blad, og efter høsten sættes bladene på snore og soltørres

 

Latakia
Latakia er en orienttobak, og navnet stammer fra den syriske havneby, hvorfra tobakken i gamle dage blev udskibet til Europa. I dag dyrkes hovedparten dog på Cypern. Efter endt tørring røges latakiatobakken over specielle træsorter, som sikrer en røget og karakteristisk aroma. Under processen ændrer farven sig til sort. Styrken er mild, men den kraftige aroma har ofte fået piberygerne til at forveksle smag med styrke.

 

Kentucky
Kentuckytobak kommer oprindelig fra staten Kentucky, som fortsat er vigtigste producent, men desuden dyrkes der kentucky i det sydøstlige Afrika og indonesien. Efter endt tørring røges tobakken i lighed med latakiaen, men dog ikke så kraftigt. Styrken varierer fra medium til meget kraftig, mens smagen er røget, fyldig og tør.

 

Perique
Perique er den mest sjældne basistobak. Den fremstilles kun i Lousiana i det sydøstlige USA, hvor der årligt kun avles få tønder. Under dyrkningen nappes toppen af planterne, hvorved saft og aroma er derfor den kraftigste blandt alle basistobakker. Efter endt tørring kommer bladene i tønder, der tidligere har været anvendt til lagring af bourbonwhisky. Desuden tilsættes en speciel sovs. Pakningen sker under højt tryk, og tønderne lagres i flere år, inden tobakken er klar til brug.

 

Black cavendish
Black cavendish er den eneste basistobak, som fremstilles af andre tobakker, så derfor kan den bestå af både virginia, burley og andre lufttørrede sorter. Fremstilling foregår ved tilsætning af en sovs under presning og opvarmning – eller ved dampbehandling og opvarmning. Under processen skifter tobakken farve og bliver helt sort. Desuden bliver den mildere og smagen mere rund og sødlig. Faktisk er black cavendish den mildeste af alle basistobakker.
 
De forskellige skæringstyper
Den måde en tobak er skåret på, har ikke kun, betydning for udseendet, men også for den måde den brænder på – og dermed også for den smag tobakken har.
Flakes (pladetobakker)
Flake er fællesbetegnelsen for pladetobakker. Men kært barn har mange navne, der for det meste kækker forskellige traditioner i fremstillingen af pibetobak. De mest anvendte navne, der for det meste dækker forskellige traditioner i fremstillingen af pibetobak. De mest anvendte navne på flaketyper er Flake Cut, Navy Cut, Sliced Cut, Curve Cut og Cut Cakes. Betegnelsen Navy Cut stammer fra den engelske flåde, hvor søfolk i gamle dage medbragte klodser af presset tobak, som de skar skiver af, når de ville ryge.
Ved fremstilling af pladetobak fyldes den færdige blanding i en hydraulisk presse, hvor den under stort tryk presses sammen til en hård plade. Denne plade sættes derefter i en stabelpresse, hvor tobakken kan varmes op for at mildne styrken og afrunde smagen. Efter endt lagring skæres pladerne i skiver. Presningen giver en væsentlig langsommere brand og dermed en køligere røg samt en fyldigere men mildere smag.

Den omhyggelige proces med presning, varmebehandling og lagring fremhæver de enkelte tobakstypers fine smagsnuancer, og den enkelte skive eller fllake bliver en tobaksblanding i sig selv. Flake kræver en vis omhu både ved stopning og rygning.

Cut plug
Cut plug går som flake under flere betegnelser, der dækker over den samme proces, f.eks. ready rubbed, loose flake, eller rubbed out. En cut plug er en pladetobak, der er blevet rubbet, så det bliver en blanding med små tobaksstykker. Det medfører, at den bliver nemmere at stoppe i piben og ryge, men den besidder samme fine smagsegenskaber som flaketobak.
Spun cut
Sput cut, rolled cut cake, curls eller curley cut er nogle af de betegnelser, der anvendes for spundne tobakker. Spun cut er en relativ sjælden skæringstype, da den er dyr at fremstille. Håndstrippede tobksblade spindes til et lant tov omviklet med et dæksblad. Diameteren kan variere fra enkrone- til femkronestørrelse. Det spundne tobakstov lagres i en periode, hvorefter det skæres i skiver, undertiden kaldet conins. Spun cut kan stoppes i piben som hele skiver, eller kan rubbes op inden stopning.
Løst skåret
Denne skringstype presses ikke og skæres kun en enkelt gang. Derfor er tobakken meget køs og særdeles stoppevenlig. Snittet kan variere fra meget fint til meget groft. Når du ryger en fintskåret blanding, skal du være omhyggelig og ikke lade tobakken brænde for hurtigt, da den ellers kan bide på tungen.
Cross-cut
Granuleret tobak eller cross-cut er en amerikansk skæringstype, der er meget nem at stoppe, og som brænder let. I cross-cut skærer man både tobaksbladene på langs og på tværs, så man får nogle meget fine firkantede tobaksstykker. På den måde undgås lange tobakstrevler.
Mixtures
Mixtures er en blanding af forskellige basistobakker og skæringstyper. Typisk vil du kunne finde en stor andel af virginiatobak i løst skåret form blandet med ready rubbed burley. Ofte er blandingen tilsat black cavendish, der giver kontrast i farve og mildner smagen. Den klassiske engelske mixture er karakteriseret ved et højt indhold af latakia. Disse typer er dog sjældnere i dag.     

 

 
 
 
Piben til dig og din tobak

Piben til dig og din tobak

Når du vælger tobak, vælger du kun til dig selv, men når du vælger en ny pibe, skal den passe både til dig og til tobakken.
For det første skal du købe en pibe i en ordentlig kvalitet. Alt for mange begyndere har aldrig oplevet piberygningens glæder, fordi de er startet med for dårligt udstyr.

Det behøver ikke at være dyrt. Du kan sagtens få en god pibe for 300-400 kroner, hvis du ser dig godt for.

Tobak er forskellig. Derfor er piber det også.
Tobakker brænder forskelligt, så derfor har piber forskellige former. Især har pibehovedets dybde, bredde og form betydning for, hvor godt piben og tobakken passer sammen.
En kort pibe er lettere at bære mellem tænderne, men røgen er varmere. En lang pibe føles tungere men køler røgen.

 

Boringen
Det er vigtigt, at piben er boret rigtigt. Når du skiller den ad, og lader lyset skinne skiftevis ned gennem boringen (forbrændingskammeret) og ind gennem røgkanalen, kan du se, om de to boringer sidder indbyrdes rigtigt placeret.
Røgkanalen skal flugte med boringens bund og ramme midt i hovedet. Væsentlige skævheder giver en skæv forbrænding, og manglende flugtning i bunden medfører enten tilstopning (hvis forbrændingskammeret ikke er dybt nok) eller sur pibe (hvis det er for dybt).
Røgkanalen skal være 4 mm i diameter, hverken mere eller mindre.

Tappen
Tappen skal være absolut rund, og det overbeviser du dig om ved at dreje spidsen langsom rundt. Der skal være jævn modstand uden spring. Ellers er tap og taphul nemlig ovale eller kantede. Problemet lader sig kun vanskeligt afhjælpe, og medfører ofte en sprængt hls eller en utæthed.
Tappen skal give jævnt større modstand, når du “skruer” den på plads efter adskillelse. De fleste fabriksfremstillede piber har en cylindrisk tap, men en vis tilspidsning opstår ved slid og aflejringer i taphullet.
Tappet kan knække, og halsen kan flække, hvis du skiller piben ad, når den er varm.

Halsen
Halsen må ikke være for kort, både for smagens skyld og for at tappen ikke skal blive for varm af røgen.
Omvendt kan alt for lange og krumme halse give vanskeligheder ved rensing.

Spidsen
På mange gamle piber er spidsen af ebonit. Materialet er stærkt og elastisk, men det farves grønligt med alderen, og det kan smage lidt af gummi.
I dag fremstilles pibespidser i acryl. Det er stærkere, holder sig bedre blankt og er lettere at holde rent. Desuden har det styrke, så spidsen kan slibes meget tynd.

Biddet
En tung pibe eller svage tænder behøver et bredt bid, mens stærke tænder ofte kræver et tykt bid.
Tykkelsen eller ´højden på biddet er dog også individuelt og skal svare til mellemrummet mellem tænderne, når du slapper af i kæberne.
Bredden skal normalt ikke være mere end 12-15 mm.
Bidslidsen (hullet) skal ligge midt i biddet og være bredt nok til, at en piberenser kan stikkes ind fra tap-enden. Kanterne skal være runde, dels for hygiejnens skyld, dels for at modvirke flækning.

Hovedet
Afgørende for pibens pris er hovedets åretegninger (grain) samt dets fejlfrihed og overfladebehandling.
På de fleste kvalitetspiber er hovedet af bruyere (på engelsk briar, som er rodknolden fra en lyng-art Erica arborea), der vokser vildt i Middelhavsområdet.
Bruyere tåler tobakkens glød langt bedre end slags træ. Flotte stykker bruyere – uden urenheder og med regelmæssige og klare åretegninger – er meget dyre, og de er en del af forklaringen på den høje pris for smukke, håndskårne piber.

Passer piben til tobakken?
Det er ikke nok, at du køber en kvalitetspibe. Det er også nødvendigt, at den passer til den tobak, du har tænkt dig at ryge. Og her er formen afgørende.

Groftskårne, lang-trådede og løse tobakker (mixtures eller loose cut) ryges bedst i en stor åben pibe, gerne med en tragtformet boring.

 

Kraftige,  aromatiske, mørke tobakker skal normalt ryges i et ikke for stort og især ikke for højt forbrændingskammer. I modsat fald bliver den sidste del af tobakken forvænget i smagen og ikke til at ryge.
Den nederste del af “stoppet” virker som en slags filter, der opsamler de rigelige safter, der er karakteristisk for dnne tobakstype.
 

Flake tobakker eller curly/spun cut ska ryges i mellemstore pibehoveder. Gerne med høje og smalle boringer, da den optimale smag først opnås, når de første 5-7 mm er røget. Denne tobak tåler i hørere grad end de foregående at filtreres gennem sig selv. 

Tilbehør

Tilbehør

Det nødvendige og det luksuriøse

Mange forskellige  – og mange forkerte – ting kan bruges som piberstopper, udkradser, fræser eller endog piberenser i nødens stund. Men det rigtige tilbehør letter rygningen og styrker nydelsen.

Piberensere
Piberrensere er det mest nødvendige udstyr, for jo renere piben er, desto bedre smager tobakken. Lad aldrig en pibe stå eller ligge med en piberenser stukket gennem røgkanalen. Det forhindrer udluftning. Når piben står i stativet, cirkulerer luften igennem den, og fugten fordamper.
Hvis en pibe er blevet for fugtig eller en smule sur i smagen, så prøv at dyppe en piberenser i sprit eller måske mere behageligt i cognac. Eller  brug en rigtig rensevæske til piber. Rens røgkanalen, lad piben tørre et døgn og bliv overrasket over den forfriskende virkning.
Der findes flere forskellige typer piberensere med hver deres fordele og ulemper.

Pibestopperen
Prisen for den mest almindelige pibestopper er kun omkring 15 kroner. Og så får du samtidig udkradser og rensepind.
Pibestopperen er så praktisk, når ilden skal passes, at de allerfleste piberygere anser den for nødvendig.

Tobakspungen
Hvis du køber din tobak i dåser, er pungen nyttig. Både når tobakken skal med ud i byen, og hvis du ryger relativt lidt. Tobakken holder sig frisk i en dåse i månedsvis – og frisk i pungen i mindre portioner. Du bør derfor ikke fylde mere i byen, end du kan ryge på et døgn. Tobakspunge i skind med gummiforing fås fra ca. 150 kroner.

Pibetasken
Når din pibe skal med i byen, skal den pakkes ind og beskyttes. En lomme uden skarpe genstande er brugbar, så du undgår, så du undgår at knække piben, men en taske eller et etui er nyttigt til at holde samling på både piber, piberensere, pibetopper og evt. tobak. Inkarnerede piberygere har altid mindst 2 eller 4 piber med sig, så den enkelte pibe kan få hvile efter rygningen.

Pibestativet
Enhver god pibe er formgivet og forarbejdet til glæde for synet. Pibestativet viser designet samtidig med, at dine piber får mere luft, når de står med hovedet nedad.     

Tobakkens historie

Tobakkens historie

Mennesket har nydt røgen fra mange forskellige planter. Herodot fortæller om, hvordan iranske rytterfolk kastede forskellige blade på bålet og berusede sig i røgen fra dem. Da romeren Plinius skrev sin naturhistorie ca. 70 år e.K., anbefalede han at insuge røgen fra følfod gennem et rør, hvis man led af hoste. 

Tobakkens historie

Tobaksplanten 
Tobaksplanten hører til natskyggefamilien, ligesom kartoffel og tomat.
Planten er et-årig med kort pælerod,og 6-8 siderødder, der forgrener sig til et et tæt rodnet. Hovedstænglen deler sig først helt ved toppen. Alt efter art og vækstbetingelser bliver højden imellem 0,5 og 3 m. 
De forskellige tobaksarter opdeles i to grupper: Brugstobak (Nicotiana tabacum) og bondetobak (Nicotiana rustica), herunder prydplanter. 
Brugstobak omfatter alle de tobaksarter, der har betydning for moderne tobaksindustri.

Indianerne 
Det var de nord- og sydamerikanske indianere, der introducerede tobakken for europæerne. For indianerne havde tobakken en nærmest kulturisk betydning. I visse stammer var nydelse af tobak så stor en glæde og omgærdet med så stor ære, at den var forbeholdt de øverste i stammen, bl.a. høvdinge og præster. Derfor var dyrkningen af tobak ofte omgærdet at ritualer. 
Hos Chowindianerne dannede man fx særlige tobaksselskaber , hvis medlemmer havde eneret på dyrkning af tobak. Betingelsen for medlemskab var, at man i drømme havde haft en åbenbaring med tilkytning til tobak. Eller – hvis man ikke havde været så priviligeret – at man var adopteret af en person, der havde haft omtale drømmesyn.
For Chowindianerne var tobakshøsten nemlig en stor forudsigelse om stammens overlevelse. Defor er det ikke overraskende, at både såning, lugning og høst af tobaksplanten var ledsaget af bestemte ritualer, danse og fester. 

Snus, Skrå, tobak eller ambil 
Tobakken blev brugt i mange former alt efter stammens traditioner. Enten som snustobak, der blev suget op i næsen gennem et strå. Som skråtobak eller som “ambil”, der var en stor tykflydende tobaksvæske, der blev smurt på indersiden af læberne.

Fra Amerika til resten af verden
Christopher Columbus havde “gudernes gave til mennesket”, som indianerne kaldte tobakken, med sig hjem fra den nye verden. Men alt tyder på, at Columbus undervurderede tobakkens muligheder. I hvert fald nævner Columbus den blot i en bisætning i sin dagbog 
Tobakken startede sit liv i Europa som lægeurt, side om side med andre medicinske planter i Lissabons urtehaver. Men snart stod tobaksplanten i mange haver rundt om i Europa. Sømænd, der bl.a. sejlede til og fra Amerika, gjorde deres til at udbrede kendskabet til tobaksnydelsen i Europas havnebyer. Og derfra var der ikke langt til havne i resten af verden. 
 
Stillede sulten med en pibe tobak
De engelske opdagelsesrejsende John Hawkins og Francis Drake kunne ved hjemkomsten til England i midten af 1500-tallet berette om indfødte i Florida, der kunne undvære føde idagevs, blot de røg en pibe tobak i ny og næ. Eller rettere “drak” røgen fra tobakspiber: Ordet “ryge” var nemlig endnu ikke opfundet. 
Men det var nu ikke den medicinske virkning, der fik tobakken til at sprede sig hurtigere i England end i andre lande. Det var fornøjelsen og nydelsen ved en pibe i god tobak. 

Sin vægt værd i sølv
Efterspørgslen på tobak eksploderede i Europa, og det gjorde prisen også. Allerede i 1600-tallet kunne 20 gram tobak veksles til 20 gram sølv. Men efterhånden som samhandelen med kolonierne på den anden side af Atlanten steg, blev luksusvarer som sukker, kaffe, krydderier og tobak til dagligvarer. 

Tobaksspinderier
I begyndelsen blev tobak indført til Danmark i færdigbehandlet tilstand, dvs. som skåren eller spunden tobak, men i 1665 gik den første danske produktion i gang. 
Fremstillingen blev betegnet som tobaksspinderi, fordi såvel pibe- som snus- og skråtobak blev spundet til en streng og solgt alen- eller rullevis. Tobaksspinderne var højt respekterede håndværkere, der dannede deres eget laug i 1750. 

Tobaksdyrkning i Danmark
Allerede i 1600-tallet begyndte man at dyrke tobak i Danmark, og i de efterfølgende århundreder kom hjemmeavlen til at spille en væsentlig rolle for tobaksproduktionen. Under 1. og især 2 verdenskrig, da det var muligt at skaffe oversøisk råtobak, fik dyrkningen en reæssance i Danmark. I besættelsesårene blev de hjemmeavlede tobaksblade sjældent behandlet med den fornødne omhu og professionalisme. Dansk tobak fik derfor et dårligt ry, og dyrkningen ophørte helt i 1948.      

Zippo lighter

Zippo lighter

Zippo lightere er nok verdens mest kendte lighter. De er produceret siden 1933, og findes nu i et vælg af design og materialer.

I forhold til engangslightere, signalerer en Zippo lighter kvalitetsbevidsthed og stil. Alt efter hvem du er og hvor tung din pengepung, kan du vælge den Zippo lighter der passer til dig. Måske ønsker du en lighter med guld finish og dit navn indgraveret, eller måske vil du hellere have den klassiske metal version.

Pipeonline.dk giver dig et bredt udvalg af Zippo lightere til en ganske fornuftig pris. Se vores udvalg under lightere i menuen til venstre.

Zippo lightere bruger ikke butangas som almindelige engangslightere, men kan genopfyldes med benzin. Læs mere om hvordan du får fyldt din Zippo lighter her.

Zippo gas

Zippo gas

Modsat hvad titlen siger, så bruger Zippo lightere ikke gas, men benzin. Engangslightere og mange andre typer lightere bruger gas til genopfyldning, og dette medfører let troen at dette også gælder for Zippo.

Dette er dog forkert. Zippo lightere har altid brugt benzin som deres brændstofskilde.

Når du køber din Zippo lighter hos pipeonline.dk, er det derfor en god ide at købe vores billige og original Zippo tændvæske med. Det koster 29kr og billigere end mange andre steder på internettet.

Du finder Zippo tændvæske og andre lightergas produkter under Forside->Tilbehør->Diverse i menuen til venstre.

Tobak online

Tobak online

Der findes mange slags tobak, men på pipeonline.dk har vi valgt at holde fokus på få kvalitetsvarer. En restaurant er altid bedst med få retter af høj kvalitet, end en restaurant med et kæmpe, men ringe udvalg.

Ved at købe tobak online af pipeonlie.dk, har du gjort hele købsprocessen nemmere for dig selv. Uanset hvad du vælger, er du sikker på en god tobak. Dette gælder uanset om du køber den billigste eller dyreste tobak vi sælger.

Om tobakken smager dig er dog en helt anden sag. Som med så meget andet, kræver det som regel at du får prøvet et par af de forskellige slags. Det er også en sjov proces, og man siger det er sundt med en varieret hverdag.

Pipeonline
0